De commissioning is de fase tussen het ontwerpen van een installatie en het gebruik van de installatie. Ten aanzien van informatie is deze fase cruciaal. Met de ontwerpgegevens gaat het commissioning team aan de slag. De informatie gegenereerd tijdens het ontwerp wordt tijdens de aanleg aangevuld met gegevens ter verificatie en gesorteerd. Voor de gebruiker van de installatie is dit overdrachtspakket de basis om het onderhoudssysteem op te zetten.

Is deze schakel tussen het ontwerp en het gebruik onvolledig of ongestructureerd dan kan onderhoud, ongeacht de visie, het systeem of de inzet nooit optimaal zijn. De kritische factor in het geheel is dat de bouwfase vaak van start gaat terwijl het ontwerp nog onvolledig is. Een goed document-managementsysteem met dito projectorganisatie dient dit op te vangen. De samenwerking van het multidisciplinaire constructieteam met het commissioningteam en de bijbehorende informatiestromen bepalen of het proces effectief en efficiënt verloopt. Een goed gestroomlijnde organisatie met een goed gestructureerd commissioning-plan kan niet alleen veel geld en tijd besparen tijdens de aanleg maar komt ook de beschikbaarheid ten goede en geeft een besparing op de operationele kosten.

Eradius begeleidt een project met een commissioningplan en beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen.

Interesse in de diensten van Eradius?

Neem contact op!

Over

Voor vragen kunt u mij bellen op 06-51077529

Mailen mag ook op jfr@eradius.nl of neem contact op via bijgaand contactformulier.

Adres

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht